Skip links
študijné programy

čím chceš byť ty?

Všetko digitálne musel niekto naprogramovať. Ďalšiu miliónovú apku, sociálnu sieť, e-shop či umelú inteligenciu môžeš vytvoriť práve ty. My ťa to naučíme.

 • Pochopiť a ovládať architektúru počítačov, operačné systémy aj logické systémy. Budeš vedieť navrhovať algoritmy a programovať. Naučíš sa robiť s technológiami ako C, C++, Java, Python, HTML5, PHP, Javascript aj Ajaxe. Budeš pracovať v modernom vývojovom prostredí Visual C++, Eclipse či Netbeans.
 • Naučíme ťa zber, spracovanie aj prenos dát či výmeny dát na internete (XML, JSON). Pochopíš, ako s dátami narábať pomocou databáz, vrátane použitia SQL serverov a klientov.
 • Spoznáš informačné aj komunikačné siete aj tvorbu modelov a simulácií.
 • Pochopíš použitie integračných prostriedkov, tzv. Middleware, vrátane použitia aplikačných a webových serverov, ako napríklad Apache či Tomcat.
 • Naučíš sa samostatne aj v tíme riešiť a prezentovať projekty.

 • Môžeš si vybrať kariéru konzultanta, analytika, systémového návrhára, vývojára či IT špecialistu. Najčastejšie vidíme absolventov kódiť weby a apky, potom v technologických spoločnostiach ako špecialistov IT bezpečnosti alebo IT architektov či rozbiehať vlastné technologické startupy.
 • Ale dnes sa už žiadna spoločnosť nezaobíde bez informačného systému, cloudového riešenia či šikovného cyber securiťáka – o uplatnenie nebudeš mať núdzu. S otvorenou náručou ťa príjmu v IT firmách, konzultačných firmách, na školách, vo vedeckých aj výskumných inštitúciách.
 • Alebo máš možnosť pokračovať ďalej na inžinierskom štúdiu.
Detaily programu
Keby mali byť Transfomeri pravda, museli by sme ich navrhovať my. Zatiaľ teda navrhujeme aspoň rover na Mars, autá na vodíkový pohon a programujeme aplikácie pre virtuálnu realitu. Môže byť?

 • Modelovať, riadiť a diagnostikovať mechatronické systémy a tiež navrhovať informačné zabezpečenie riadiacich, komunikačných či užívateľských systémov. Budeš vedieť využiť smart technológie a metódy výpočtovej inteligencie. Získaš prax pre projektovanie riadiacich, informačných a komunikačných systémov.

 • Uplatníš sa vo výskume, vývoji, návrhu, diagnostike a prevádzke komplexných mechatronických systémov vo všetkých sférach. Hlavne však v automobilovom priemysle, vo výrobných procesoch, v technicko-ekonomických a manažérskych procesoch.
 • Tiež môžeš ďalej študovať na inžinierskom stupni.
Detaily programu

My vieme, ako sa dostane elektrina zo Slnka, vetra či vody až do zásuvky a ako ju využiť na nabitie mobilu. Ak ťa fascinuje, že citrón dokáže rozsvietiť žiarovku, patríš medzi nás.

 • Ako vyrobiť, preniesť, distribuovať a efektívne využiť elektrinu. Budeš vedieť projektovať, stavať a prevádzkovať efektívne elektroenergetické zariadenia a systémy.
 • Získaš znalosti z oblasti svetelnej techniky a budeš sa zaoberať aj technológiou nízko- a vysokonapäťových zariadení. Spoznáš princíp a fungovanie elektrických strojov, pohonov a výkonovej elektroniky.

 • Naši absolventi sa uplatňujú vo všetkých odvetviach elektroenergetiky - od projektantov elektrických rozvodov, špecialistov a analytikov energetických systémov, až po manažérov v etablovaných elektroenergetických spoločnostiach.
 • Alebo môžeš pokračovať v štúdiu na inžinierskom stupni.
Detaily programu
Ak ťa neláka programovanie, študuj hardvér. Mobily, tablety, počítače, sondy, stroje, zariadenia. Pochop a vymýšľaj elektroniku, ktorá ľuďom každý deň uľahčuje život.

 • Navrhovať, konštruovať, aplikovať a prevádzkovať elektronické obvody a systémy v najrôznejších oblastiach slaboprúdovej elektroniky a elektronických komunikácií. Naučíš sa pracovať s audio-video, rádiovým, optickým aj bio signálom. Výrazy ako nanoelektronika, inteligentné senzory, organická elektronika či optoelektronika pre teba už nebudú cudzie slová. Budeš vedieť používať a skúmať systémy internetu vecí (IoT).

 • Samostatný pracovník, člen tímu alebo teamleader v rôznych odvetviach priemyslu. Napríklad aj v elektronických médiách (rozhlas, televízia, bezdrôtové dátové siete), doprave či zdravotníctve. Môžeš byť výskumník, vývojár, výrobca aj prevádzkovateľ technológií. Alebo z teba bude inžinier, ak sa rozhodneš pokračovať na druhý stupeň štúdia.
Detaily programu

Keby sme boli v Big Bang Theory, sme Howard. Skrátka, chápeme teóriu a nebojíme sa ušpiniť si ruky praxou. Spájame kábliky a vidíme, ako v nich prúdia elektróny.

 • Budeš mať širokospektrálne vedomosti od elektrických prvkov až po komplexné elektrotechnické zariadenia. Budeš rozumieť elektrotechnickým zariadeniam a budeš ich vedieť implementovať v rôznych technických oblastiach. Môžeš tiež pokračovať na inžinierske štúdium.

 • Najmä konštruktérom elektrotechnických systémov, a to vo všetkých relevantných odvetviach hospodárstva – vo firmách, samosprávach aj v štátnej sfére.
 • Bez problémov sa zamestnáš v priemysle týkajúcom sa elektrotechniky, elektroniky a obvodovej techniky alebo v príbuzných priemyselných odboroch ako stavebníctvo či strojárenstvo, kde je tiež potrebné pracovať s elektrotechnickými zariadeniami.
Detaily programu
Hlasovky, FaceTimy, Directy. Zvuk, obraz aj text. Ako ich zaznamenať, poslať ďalej a znova spustiť? Všetko sú dáta a v tomto odbore sa ich naučíš ovládať.

 • Navrhovať, skonštruovať aj prevádzkovať informačné a komunikačné systémy a siete. Zaujíma ťa internet vecí, 5G+ siete, optická komunikácia či Metaverse? Poď do toho! Budeš vedieť pracovať samostatne aj v tíme. Naučíš sa riadiť projekty. Samozrejme, bez problémov môžeš pokračovať na inžinierske štúdium.

 • Aplikačný programátor, projektový manažér v oblasti IKT, správca databáz, správca informačného systému, systémový programátor. Uplatníš sa aj v rôznych firmách a organizáciách, kde využívajú informačné a komunikačné technológie, ale aj v oblasti obchodu a marketingu.
Detaily programu

Zbav nás emisií, zásobuj energiou celý svet a zachráň ľudské životy. Staň sa novým Oppenheimerom so šťastným koncom.

 • Získaš dobré znalosti z matematiky, fyziky a elektrotechniky. Okrem toho sa naučíš aj základy informatiky.
 • Naučíš sa všetko o fyzikálnych procesoch, ktoré prebiehajú v rôznych materiáloch, aj ako ich merať a diagnostikovať. Budeš vedieť všetko o bezpečnej konštrukcii, prevádzke a vyraďovaní jadrových zariadení.

 • Čaká ťa žiarivá budúcnosť v oblasti jadrovej energetiky. Jadro je významná súčasť energetického mixu Slovenska aj Európy a má svoje miesto v budúcnosti, pretože ho považujeme za ekologickú energiu. Môžeš budovať, riadiť aj vyraďovať z prevádzky elektrárne, spracovávať jadrový odpad a jeho dekontamináciu či manažovať projekty v tejto oblasti.
 • Po ukončení bakalárskeho stupňa máš tiež vydláždenú cestu k inžinierskemu štúdiu.
Detaily programu
Baví nás všetko, čo vidíme ožiť. Od malého dronu cez autonómne autá až po obrovské dopravné systémy, ktorými sa riadia mestá. Patríš k nám?

 • Navrhovať, konštruovať, programovať a riadiť rôzne robotické systémy, priemyselných robotov a manipulátorov. Venovať sa nebudeš iba programovaniu robotov, ale aj senzorike, vďaka ktorej naučíš robot vnímať prostredie. Učiť nebudeš len seba, ale aj umelú inteligenciu, ktorá nemôže v modernej robotike chýbať. Okrem teoretických znalostí budeš mať príležitosť získať aj praktické skúsenosti prostredníctvom cvičení v Národnom centre robotiky a v moderných laboratóriách.

 • Nájdeš uplatnenie pri nasadzovaní, prevádzke a programovaní systémov automatizácie a informatiky v rôznych oblastiach – najmä výrobný priemysel, ale aj služby, dopravná a energetická infraštruktúra, administratíva, ekológia, zdravotníctvo, inteligentné budovy, domácnosti, veda a výskum či mobilné aplikácie. Môžeš tiež veselo pokračovať na inžiniersky stupeň.
Detaily programu

Nič viac cool si do životopisu dať nemôžeš. Po bakalárovi v ktoromkoľvek z našich odborov môžeš na inžinierskom stupni študovať kozmické inžinierstvo. Ovládaj Mars rover, študuj čierne diery a odhaľuj tajomstvá samej existencie sveta. Odpoveď je 42.

 • Tento program je až na inžinierskom stupni, takže si už prinesieš kopec praktických vedomostí z tvojho bakalárskeho štúdia.
 • Navyše sa však budeš venovať inžinierskym technológiám využívaným najmä vo vysoko výkonných kozmických a vesmírnych systémoch a aplikáciách. Bavíme sa o pokročilých elektronických, senzorických, robotických a pohonných systémoch. Pri ich návrhu budeš využívať najnovšie technológie a umelú inteligenciu.
 • Získaš znalosti z oblasti astrofyziky, astrodynamiky, astrobiológie ako aj z mechaniky a termodynamiky vesmírnych systémov – pochopíš vesmír a budeš ho môcť objavovať ďalej.

 • Konštruktér, návrhár a vývojár systémov kozmickej techniky či mikrosatelitov. Môžeš tvoriť nové softvéry, produkty, komponenty či celé firmy, ktoré nám pomôžu objaviť alebo časom konečne osídliť vesmír.
 • Ak chceš predsa ostať na Zemi, uplatníš sa aj v oblasti pokročilých elektronických systémov, ale aj v robotike, mechatronike, IT či v doprave a energetike. Máš tiež doširoka otvorenú cestu vedy a výskumu.
Detaily programu

Vyštuduj si úspešnú budúcnosť

Podaj prihlášku