Skip links
študijné programy

čím chceš byť ty?

Všetko digitálne musel niekto naprogramovať. Ďalšiu miliónovú apku, sociálnu sieť, e-shop či umelú inteligenciu môžeš vytvoriť práve ty. My ťa to naučíme.

 • Pochopiť a ovládať architektúru počítačov, operačné systémy aj logické systémy. Budeš vedieť navrhovať algoritmy a programovať. Naučíš sa robiť s technológiami ako C, C++, Java, Python, HTML5, PHP, Javascript aj Ajaxe. Budeš pracovať v modernom vývojovom prostredí Visual C++, Eclipse či Netbeans.
 • Naučíme ťa zber, spracovanie aj prenos dát či výmeny dát na internete (XML, JSON). Pochopíš, ako s dátami narábať pomocou databáz, vrátane použitia SQL serverov a klientov.
 • Spoznáš informačné aj komunikačné siete aj tvorbu modelov a simulácií.
 • Pochopíš použitie integračných prostriedkov, tzv. Middleware, vrátane použitia aplikačných a webových serverov, ako napríklad Apache či Tomcat.
 • Naučíš sa samostatne aj v tíme riešiť a prezentovať projekty.

 • Môžeš si vybrať kariéru konzultanta, analytika, systémového návrhára, vývojára či IT špecialistu. Najčastejšie vidíme absolventov kódiť weby a apky, potom v technologických spoločnostiach ako špecialistov IT bezpečnosti alebo IT architektov či rozbiehať vlastné technologické startupy.
 • Ale dnes sa už žiadna spoločnosť nezaobíde bez informačného systému, cloudového riešenia či šikovného cyber securiťáka – o uplatnenie nebudeš mať núdzu. S otvorenou náručou ťa príjmu v IT firmách, konzultačných firmách, na školách, vo vedeckých aj výskumných inštitúciách.
 • Alebo máš možnosť pokračovať ďalej na inžinierskom štúdiu.
Detaily programu
Autonómny elektromobil Tesla, vesmírny rover, dron, osobný asistent pripojený do Internetu vecí, inteligentne riadená výrobná linka. Čo majú spoločné? Všetko sú to mechatronické zariadenia!

 • Informácie a prakticky zamerané vedomosti hýbu dnešným digitálnym svetom. Ako sa to dá všetko zvládnuť? Ponúkame ti odbor, kde sa to dá. Mechatronika spája informatiku, elektronické systémy, automatizáciu a mechaniku s využitím inteligentných technológií.
 • Zaujíma ťa využitie digitálnych technológií a automatického riadenia? Chcel by si naprogramovať vlastné smart zariadenie obdarené umelou inteligenciou, vizualizovať ho vo virtuálnej realite alebo prezentovať v metaverze? Vydaj sa cestou moderného študijného zamerania "Inteligentné technológie a systémy".
 • Chceš vedieť, ako fungujú hybridné vozidlá a elektromobily? Oslovili ťa autonómne vozidlá a transport? Ak ťa zaujímajú automobily, digitalizácia ich výroby alebo vodíkové technológie, tak práve pre teba je zameranie "Automobilová mechatronika a elektromobilita".

 • Náš flexibilný študijný program ponúka bezkonkurenčnú voliteľnosť predmetov. Po zvládnutí základov si u nás z bohatej ponuky vyberieš to, čo ťa baví. Neskôr, ako budeš odborne rásť, sa môžeš užšie zamerať a špecializovať a vybrať si profesiu podľa svojho gusta. Znalosť širokého záberu v oblasti mechatroniky ťa predurčuje stať sa tímlídrom či manažérom inovačných projektov.
 • Budeš žiadaný v oblastiach, kde sa spája hardvér a softvér. Využiješ svoje zručnosti v programovaní a vývoji inteligentných zariadení založených na modernej elektronike a progresívnych softvérových technológiách.
 • Uplatniť sa môžeš ako dizajnér a architekt mechanických komponentov s využitím najmoderných prototypovacích, simulačných nástrojov a digitálnych dvojčiat.
 • Zapojíš sa do priemyselných revolúcií 21. storočia s názvom Industry 4.0 a 5.0. Aj vďaka tebe výroba v inteligentných digitálnych továrňach bude podporovať efektívnu spoluprácu medzi človekom a strojmi. Takto sa zabezpečí dlhodobo udržateľná a ekologická produkcia.
 • Staneš sa architektom bezpečnostných systémov v automobiloch a vývojárom v oblasti autonómnych vozidiel či strojového videnia. Budeš rozumieť najmodernejším trendom v elektromobilite a vodíkových technológiách.
Detaily programu

My vieme, ako sa dostane elektrina zo Slnka, vetra či vody až do zásuvky a ako ju využiť na nabitie mobilu. Ak ťa fascinuje, že citrón dokáže rozsvietiť žiarovku, patríš medzi nás.

 • Ako vyrobiť, preniesť, distribuovať a efektívne využiť elektrinu. Budeš vedieť projektovať, stavať a prevádzkovať efektívne elektroenergetické zariadenia a systémy.
 • Získaš znalosti z oblasti svetelnej techniky a budeš sa zaoberať aj technológiou nízko- a vysokonapäťových zariadení. Spoznáš princíp a fungovanie elektrických strojov, pohonov a výkonovej elektroniky.

 • Naši absolventi sa uplatňujú vo všetkých odvetviach elektroenergetiky - od projektantov elektrických rozvodov, špecialistov a analytikov energetických systémov, až po manažérov v etablovaných elektroenergetických spoločnostiach.
 • Alebo môžeš pokračovať v štúdiu na inžinierskom stupni.
Detaily programu
Objav svet mikroproceserov, ich programovania, návrhu integrovaných obvodov a nekonečných možností ich aplikácií. Ponor sa do mikro a nanokozmu polovodičov, počítačových simulácií a využitia AI pre modelovanie. Ak ťa zaujíma, čo poháňa elektromobily, tu sa nájdeš! 

 • Navrhovať, konštruovať a aplikovať elektronické obvody a systémy v najrôznejších oblastiach elektroniky, fotoniky a elektronických komunikácií.
 • Naučíš sa pracovať s audio-video, rádiovým, optickým aj bio signálom. Výrazy ako nanoelektronika, integrované obvody, výkonová elektronika, inteligentné senzory, organická elektronika či optoelektronika pre teba už nebudú cudzie slová.
 • Budeš vedieť používať a skúmať systémy internetu vecí (IoT).

 • Budeš expert na elektroniku a elektronické systémy v rôznych odvetviach priemyslu, ale nestratíš sa ani v informatike alebo automatizácii, skrátka všade, kde sa elektronika využíva.
 • Budeš schopný uplatniť sa bez problémov vo vede a výskume nielen na Slovensku, ale v celej Európe a vo svete. 
Detaily programu

Keby sme boli v Big Bang Theory, sme Howard. Skrátka, chápeme teóriu a nebojíme sa ušpiniť si ruky praxou. Spájame kábliky a vidíme, ako v nich prúdia elektróny.

 • Počas štúdia získaš znalosti o rôznych digitálnych aj analógových obvodoch, elektromagnetických poliach ako aj základoch programovania. Naučíš sa pracovať v mnohých profesionálnych simulačných a návrhových programoch a nadobudneš praktické skúsenosti s pokročilými meracími prístrojmi.
 • Prostredníctvom voliteľných predmetov, semestrálnych a záverečných prác si sám určíš oblasť, v ktorej sa chceš rozvíjať.

 • Konštruktérom elektrotechnických systémov, vývojárom či testerom. Žiadaný budeš v priemysle týkajúcom sa elektrotechniky, elektroniky a obvodovej techniky, alebo v príbuzných odboroch ako IT.
 • Absolvovaním bakalárskeho štúdia získaš pevné základy pre nadväzujúce inžinierske štúdium v Aplikovanej elektrotechnike.
Detaily programu
Hlasovky, FaceTimy, Directy. Zvuk, obraz aj text. Ako ich zaznamenať, poslať ďalej a znova spustiť? Všetko sú dáta a v tomto odbore sa ich naučíš ovládať.

 • Navrhovať, skonštruovať aj prevádzkovať informačné a komunikačné systémy a siete. Zaujíma ťa internet vecí, 5G+ siete, optická komunikácia či Metaverse? Poď do toho! Budeš vedieť pracovať samostatne aj v tíme. Naučíš sa riadiť projekty. Samozrejme, bez problémov môžeš pokračovať na inžinierske štúdium.

 • Aplikačný programátor, projektový manažér v oblasti IKT, správca databáz, správca informačného systému, systémový programátor. Uplatníš sa aj v rôznych firmách a organizáciách, kde využívajú informačné a komunikačné technológie, ale aj v oblasti obchodu a marketingu.
Detaily programu

Zbav nás emisií, zásobuj energiou celý svet, zachraňuj ľudské životy alebo skúmaj materiály pomocou častíc. Staň sa novým Oppenheimerom so šťastným koncom.

 • Získaš dobré znalosti z matematiky, všeobecnej a jadrovej fyziky, elektrotechniky a materiálov. Okrem toho sa naučíš aj základy informatiky.
 • Naučíš sa všetko o fyzikálnych procesoch, ktoré prebiehajú v rôznych materiáloch, aj ako ich merať a diagnostikovať. Budeš vedieť všetko o bezpečnej konštrukcii, prevádzke a vyraďovaní jadrových zariadení. Budeš vedieť zákonitosti šírenia častíc prostredím a aplikovať to vo výskumných alebo medicínskych zariadeniach.

 • Čaká ťa žiarivá budúcnosť v oblasti jadrovej energetiky. Jadro je významná súčasť energetického mixu Slovenska aj Európy a má svoje miesto v budúcnosti, pretože ho považujeme za ekologickú energiu. Môžeš budovať, riadiť aj vyraďovať z prevádzky elektrárne, spracovávať jadrový odpad a jeho dekontamináciu či manažovať projekty v tejto oblasti.
 • Svoje nadobudnuté vedomosti môžeš uplatniť aj v oblasti materiálov vo výskume alebo v priemysle ako aj v odbore nukleárnej medicíny, či v radiačnej ochrane.
 • Po ukončení bakalárskeho stupňa máš tiež vydláždenú cestu k inžinierskemu štúdiu.
Detaily programu
Baví nás všetko, čo vidíme ožiť. Od malého dronu cez autonómne autá až po obrovské dopravné systémy, ktorými sa riadia mestá. Patríš k nám?

 • Navrhovať, konštruovať, programovať a riadiť rôzne robotické systémy, priemyselných robotov a manipulátorov. Venovať sa nebudeš iba programovaniu robotov, ale aj senzorike, vďaka ktorej naučíš robot vnímať prostredie. Učiť nebudeš len seba, ale aj umelú inteligenciu, ktorá nemôže v modernej robotike chýbať. Okrem teoretických znalostí budeš mať príležitosť získať aj praktické skúsenosti prostredníctvom cvičení v Národnom centre robotiky a v moderných laboratóriách.

 • Nájdeš uplatnenie pri nasadzovaní, prevádzke a programovaní systémov automatizácie a informatiky v rôznych oblastiach – najmä výrobný priemysel, ale aj služby, dopravná a energetická infraštruktúra, administratíva, ekológia, zdravotníctvo, inteligentné budovy, domácnosti, veda a výskum či mobilné aplikácie. Môžeš tiež veselo pokračovať na inžiniersky stupeň.
Detaily programu

Nič viac cool si do životopisu dať nemôžeš. Po bakalárovi v ktoromkoľvek z našich odborov môžeš na inžinierskom stupni študovať kozmické inžinierstvo. Ovládaj Mars rover, študuj čierne diery a odhaľuj tajomstvá samej existencie sveta. Odpoveď je 42.

 • Tento program je až na inžinierskom stupni, takže si už prinesieš kopec praktických vedomostí z tvojho bakalárskeho štúdia.
 • Navyše sa však budeš venovať inžinierskym technológiám využívaným najmä vo vysoko výkonných kozmických a vesmírnych systémoch a aplikáciách. Bavíme sa o pokročilých elektronických, senzorických, robotických a pohonných systémoch. Pri ich návrhu budeš využívať najnovšie technológie a umelú inteligenciu.
 • Získaš znalosti z oblasti astrofyziky, astrodynamiky, astrobiológie ako aj z mechaniky a termodynamiky vesmírnych systémov – pochopíš vesmír a budeš ho môcť objavovať ďalej.

 • Konštruktér, návrhár a vývojár systémov kozmickej techniky či mikrosatelitov. Môžeš tvoriť nové softvéry, produkty, komponenty či celé firmy, ktoré nám pomôžu objaviť alebo časom konečne osídliť vesmír.
 • Ak chceš predsa ostať na Zemi, uplatníš sa aj v oblasti pokročilých elektronických systémov, ale aj v robotike, mechatronike, IT či v doprave a energetike. Máš tiež doširoka otvorenú cestu vedy a výskumu.
Detaily programu

Vyštuduj si úspešnú budúcnosť

Podaj prihlášku